Conform Legii nr.121 / 2014 privind eficienta energetica, imbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:
  • introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;
  • promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;
  • reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;
  • aplicarea principiilor moderne de management energetic;
  • acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
  • dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Pentru a înțelege mai bine importanța eficienței energetice, te rugăm să vizitezi pagina web: http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public, unde vei gasi materiale informative privind măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice, date de contact ale companiilor de servicii energetice și alte informații de interes public.