Cum devin client RES Energy

Simplu și rapid, procesul de schimbare a
furnizorului de energie electrică/gaze naturale
în numai 3 pași

Completare formular

Completați formularul de solicitare ofertă cu informațiile pe care le găsiți în factura actuală de energie electrică/gaze naturale
 
 

Primire ofertă

În cel mi scurt timp, veți primi o ofertă de preț pentru solicitarea dumneavoastră și condițiile de furnizare.

Semnare contract

Negocierea și semnarea noului contract de furnizare pentru energie electrică și/sau gaze naturale.
Nu trebuie să vă deplasați


toată documentația aferentă, notificările și contractele cu operatorii de distribuție și transport cad în sarcina noastră

Nu există plata niciunei taxe

procesul de schimbare a furnizorului se realizează gratuit
Nu există nicio modificare de ordin tehnic
energia electrică/gazele naturale sunt livrate folosind instalațiile existente
Nu există întreruperi ale alimentării cu energie electrică
furnizarea de energie electrică/gaze naturale către locurile de consum este neîntrerupta pe timpul procesului de schimbare a furnizorului

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie

Alegerea furnizorului de energie electrica/gaze naturale RES Energy

iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

Incheierea noului contract
dupa aprobarea clauzelor contractuale de către client. Contractul nou de furnizare a energiei electrice produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
Notificarea furnizorului actual
clientul final este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.
Notificarea operatorului de rețea
clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât operatorului de reţea la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor de energie electrică.

Actele necesare schimbarii furnizorului de energie

  1. Acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor legale în vigoare;
  2. Copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
  3. Declarație pe propria răspundere a solicitantului:
    - privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.);
    - privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului; cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.