Ofertă consumatori casnici

Tip pret oferta: Nediferentiat
Perioada contract: 1 an
Valabilitatate oferta: 28.02.2023
Tip client caruia i se adreseaza oferta: Casnic
Pret energie – inclusiv Tg (lei/kWh): 4
Valoare componenta fixa (lei/zi): 0
Termen de plata: 30 zile de la emiterea facturii
Mod transmitere factura: E-mail
Frecventa emitere factura: lunar
Frecventa citire contor: la 6 luni

Ofertă consumatori non-casnici

Tip pret oferta: Nediferentiat
Perioada contract: un 1 an
Valabilitatate oferta: 28.02.2023
Tip client caruia i se adreseaza oferta: Non casnic
Pret energie – inclusiv Tg (lei/MWh): 5000
Valoare componenta fixa (lei/zi): 0
Termen de plata: 30 zile de la emiterea facturii
Mod transmitere factura: E-mail
Frecventa emitere factura: lunar
Frecventa citire contor: la 6 luni

Tarife de distributie - conform Ordinelor Președintelui ANRE. nr. 215/09.12.2020, 216/09.12.2020, 217/09.12.2020, 218/09.12.2020, 219/09.12.2020, 220/09.12.2020, 221/09.12.2020, 222/09.12.2020 in vigoare incepand cu data de 01.2021
E-Distributie Dobrogea
Tarif distribuție înaltă tensiune: 20.17 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 42.80 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 135.17 lei/MWh    
E-Distributie Dobrogea
Tarif distribuție înaltă tensiune: 20.17 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 42.80 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 135.17 lei/MWh
Delgaz Grid Moldova
Tarif distribuție înaltă tensiune: 19.90 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 42.51 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 129.64 lei/MWh
E-Distributie Muntenia
Tarif distribuție înaltă tensiune: 10.41 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 34.55 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 112.22 lei/MWh
Electrica Trans.Nord
Tarif distribuție înaltă tensiune: 19.23 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 47.12 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 107.58 lei/MWh 
Electrica Muntenia Nord
Tarif distribuție înaltă tensiune: 18.72 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 38.15 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 127.88 lei/MWh 
Distribuie Energie Oltenia
Tarif distribuție înaltă tensiune: 27.27 lei/MWh
Tarif distribuție medie tensiune: 51.42 lei/MWh
Tarif distribuție joasă tensiune: 127.66 lei/MWh
Tarifele reglementate de transport si servicii de sistem, conform Ord. Președintelui ANRE, nr. 214/09.12.2020 si Contributia pentru Cogenerare de inalta eficienta conform Ord. Președintelui ANRE, nr. 239/16.12.2020 sunt in vigoare incepand cu data de 01.01.2021.

Tarif introducere energie în rețea TG: 1,30 lei/MWh
Tarif extragere energie din rețea  TL: 19,22 lei/MWh
Tarif pentru servicii de  sistem TSS: 11,96 lei/MWh
Cogenerare de înaltă eficiență: 17,12 lei/MWh

Certificate Verzi - reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate (CV/MWh) estimate de ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara
Contravaloare certificate verzi: 64.0659204 lei/MWh
Mai multe informații detaliate gasiti la https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public