Ce drepturi are furnizorul de gaze naturale?

 • să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, şi, după caz, a majorării de întârziere pentru neachitarea facturii, precum şi a tarifului aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate conform contractelor încheiate cu clienţii;
 • să limiteze și/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clientul final, în condițiile specificate în contractul de furnizare;
 • să solicite clientului final asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piața de gaze naturale;
 • să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă al clientului final asupra locului de consum, în situaţia neachitării de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Ce obligaţii are furnizorul de gaze naturale?

 • să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu clienţii finali;
 • să asigure oferte-tip cel puţin pentru clienţii finali cu consum mic de gaze naturale aflaţi în portofoliul propriu;
 • să deţină o pagină proprie de internet în conţinutul căreia să publice informaţii actualizate cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, preţurile/tarifele practicate, după caz, precum şi privind condiţiile generale de acces şi de utilizare a serviciilor oferite, în vederea realizării activităţii de informare a clienţilor finali să desfășoare activitatea de furnizare agazelor naturale pe bază contractelor comerciale încheiate cu clienții finali;
 • să asigure preluarea de la operator a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul de consum;
 • să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum;
 • să răspundă la solicitările clientului final referitoare la desfășurarea activității de furnizare;
 • să permită clienților finali schimbarea furnizorului de gaze naturale, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării și să transmită clientului final un decont final de lichidare;
 • să solicite operatorului de sistem întreruperea furnizării gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, încazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
 • să informeze operatorul de sistem, în baza sesizării clientului final, în legătura cu defecțiunile constate de acesta în funcționarea echipamentului de măsurare și a instalațiilor operatorului de sistem, în vederea verificării și remedierii acestora;
 • să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare şi/sau completare a condiţiilor/ clauzelor contractuale/ datelor sale de identificare, precum şi orice majorare a preţului/tarifului practicat;
 • să reia furnizarea gazelor naturale limitată și/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plații integrale a facturilor scadente,inclusiv a majorărilor de întârziere datorate conform prevederilor contractuale și, după caz, a tarifului aferent reconectării, cu condiția permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia;
 • să pună la dispoziţia clientului final care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă instrucţiunile de utilizare a acestuia şi să încarce cartela cu creditul solicitat de clientul final