Ce informaţii trebuie să conţină factura emisă de furnizorul de gaze naturale?

 • data emiterii facturii,
 • perioada de facturare,
 • data scadenței facturii,
 • indexul vechi și nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate,
 • puterea calorifică superioară,
 • cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc și MWh,
 • prețul unitar,
 • modalitatea de plată,
 • denumirea fiecărei obligații de plată cuprinse în factură,
 • valorile pentru fiecare mărime de facturat,
 • valoarea totală de plată.
Transmiterea datelor "autocitite"
 • Autocitirea este procesul de citire și transmitere lunară a indexului contorului de către consumator.
 • Cantitatea de gaze naturale consumată într-o lună se poate transmite doar în intervalul de citire 29 luna curentă – 03 luna următoare consumului. Nu se ia în calcul transmiterea indexului autocitit în afara intervalului de citire iar, în interiorul intervalului este permisă transmiterea doar o singură dată pentru fiecare contor in parte.
 • Comunicarea indexului se face prin intermediul contului personal pe care fiecare client îl are definit în sistemul nostru de gestiune clienți.
 • Citirea indexului se va face utilizând numere întregi (nu vor fi acceptate zecimalele inregistrate de contor la un anumit moment).
 • Indexul autocitit trebuie transmis pentru fiecare contor și loc de consum în parte.
 • Autocitirea nu va înlocui citirea efectuată de catre operatorul de distribuție in conformitate cu programul stabilit de citire. În luna în care este programată citirea contoarelor, pentru emiterea facturii va fi luată in calcul citirea efectuată de operatorul de distributie.
 • În conformitate cu prevederile legale în vigoare, titularul contractului de furnizare energie electrică este obligat să asigure accesul pentru citirea contorului de către personalul autorizat al operatorului de distribuție.
 • În lunile în care nu se transmit datele de autocitire (indiferent de cauze) facturarea se va face în baza estimărilor operatorului de distribuție.