Masurarea gazelor naturale in unitati de energie

Gazele naturale care se consumă în România provin din producţia naţională dar şi de pe piaţa externă. Aceste gaze naturale au un conţinut energetic diferit în funcţie de calitatea lor, respectiv de puterea calorifică. Acest lucru înseamnă că pentru a încălzi aceeaşi cantitate de apă, un consumator dintr-o zonă a ţării cu gaze naturale cu conţinut energetic scăzut, plăteşte pentru volumul de gaze naturale consumat mai mult decât un consumator dintr-o altă zonă a ţării cu gaze naturale cu un conţinut energetic ridicat.

Pe piata europeană unitatea de măsură utilizată pentru calculul energiei rezultate în urma arderii gazelor naturale este kWh. În procesul de aliniere la standardele europene şi de armonizare a unităţilor de măsură, România adoptă şi ea exprimarea în kWh a consumului de gaze naturale. Avantajele măsurării gazelor naturale în unităţi de energie se regăsesc în:

  • protecţia consumatorului (acesta plătind energia rezultată din arderea gazului natural, în funcţie de calitatea acestuia – puterea calorifică superioară);
  • costuri comparabile (între diferiţi combustibili utilizaţi pentru încălzire, apă caldă menajeră, prepararea hranei);
  • preţ corect (indiferent de conţinutul energetic al gazului, scăzut sau ridicat, consumatorul va plăti doar cantitatea de energie produsă prin arderea gazului natural consumat).

Pentru ca fiecare consumator să plătescă un preț corectși pentru  a înlătura diferenţele ce pot să apară, s-a dovedit necesar ca toţi consumatorii să plătească energia pe care o primesc şi nu volumul de gaze consumat. Începând cu 01 ianuarie 2007, factura aferenta consumului de gaze indică echivalentul în unităţi de energie (kWh), preţul gazului natural fiind exprimat în lei/kWh și în paralel, cu titlu informativ, volumul de gaze naturale consumate (mc).

Conversia volumului de gaze naturale în unităţi de energie se face înmulţind volumul (mc) cu puterea calorifică superioară conform formulei:

E = Vx Pcs
E – energia gazelor naturale naturale ( kWh)
V – volumul măsurat în condiţii de referinţă indicat de convertor sau, în absenţa acestuia, de contor (mc)
PCs – puterea calorifică superioară corespunzătoare condiţiilor de referinţă (kWh/ mc).

Puterea calorifică superioară a gazelor naturale indică energia totală degajată prin arderea completă, în aer, a unui metru cub de gaz natural. Aceasta se stabileşte lunar în funcţie de structura surselor de gaze naturale din care se asigură consumul. Puterea calorifică superioară medie este egală cu 10.490,079 kWh/1000 mc .

Acciza pe energia consumată
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare introduce acciza pe gazele naturale consumate.

Preţul accizei este de:
  •     0,81 ron/1 GJ consumat, pentru agenţii comerciali
  •     1,52 ron/1 GJ consumat, pentru agenţii non-comerciali (1 kWh = 0,0036 GJ, ceea ce înseamnă că 1GJ = 278 kWh).

Informaţii despre valorile PCS în punctele de ieşire din SNT