Ori de câte ori apare o neconformitate în derularea contractului nostru de furnizare energie electrică, ne puteți semnala acest aspect, în cel mai scurt timp posibil de apariția acesteia. Cu cât informațiile furnizate vor fi mai exacte, cu atât timpii de soluționare se vor micșora corespunzator.

Puteți consulta aici procedura - cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali aprobată prin Ordinul 16 din 18.03.2015.

 

Modalități de transmitere a solicitărilor

Denumire Centre Contact

Detalii adresă

Program de lucru

Centru 

Relații Clienți

Str. Tudor Vladimirescu nr. 53, Oradea, jud. Bihor, cod 410203

 L- V 09:00 - 17:00

Back office

0259 434 865
office@res-energy.ro
www.res-energy.ro

Non-stop

Call Center 0259 434 865

 Pentru Informații comerciale 

  L - V 09:00 - 17:00

Descarcare fornmular de inregistrare a plangerii

Modalități de soluționare a divergențelor privind clauzele contractului de furnizare a energiei electrice

În cazul în care anumite clauze din Contractul de vânzare-cumpărare energie electrică necesită clarificări, vă stăm la dispoziție de luni până vineri între orele 09:00 – 14:00, fiind deschiși la sugestiile dumneavoastră. Programarea întâlnirii se va face la telefon 0259 434 865.

În cazul divergențelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, (conform prevederilor Regulamentului, aprobat în acest sens prin Ordinul ANRE nr. 61 / 2013).

Litigiile care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor la nivelul ANRE, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente. Etapele intermediare de soluționare a litigiilor nu sunt obligatorii, părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.